Betaling

Betaling skal forudbetales, det vil sige d. 1. hverdag i måneden. Prisen er 7450 kr. pr. barn og der betales alle 12 måneder i året.

Forældrebetaling:                                                                                              1993 kr.

Tilskud fra kommunen:                                                                                       5457 kr.

Min pris:                                                                                                            7450 kr.

I skal selv søge om tilskudet ved kommunen.

Udebliver betalingen kan det medfører øjeblikkelig lukning af dit barns plads.

Prisreguleringen sker typisk ved årskiftet.